สายมู เตรียมจด! เคล็ดลับบูชา พระแม่ลักษมี

383

สายมู เตรียมจด!

เคล็ดลับบูชา พระแม่ลักษมี

เฮงปังทั้งความรัก การงาน โชคลาภ

เครื่องสักการะ ผลไม้ น้ำเปล่า นม

และที่ขาดไม่ได้ คือ ดอกบัวสีชมพู

(หากไม่มีให้ใช้ดอกไม้สีแดงหรือชมพูแทนได้)

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ควรเป็นวันศุกร์

บทสวดบูชาพระแม่ลักษมี

“โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา”