หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดจินดาราม นครปฐม

503

สักการะบูชาหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดจินดาราม จังหวัดนครปฐม

ทุกอย่างจะสัมฤทธิ์

บทสวดหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดจินดาราม จังหวัดนครปฐม

จุดธูปเทียนไหว้หลวงพ่อสัมฤทธิด้านหน้าไบสถ์

คาถาบูชาหลวงพ่อ สัมฤทธิ์

ตั้ง นะโม ๓ จบ

นะมามีมา มหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณัง วา

ระชะตัง วา มะณี วา ธะนัง วา พีชัง วา อัตถัง วา

ปัตถัง วา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

นะชาลิเต สังชาลิเต นะชาลิเต สังชาลิเต

เตนะชาลิ เตติพะสีราชา

(ท่อง ๓ จบ)