พระรูปรัชกาลที่ 5. ทรงฉายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสวรรคต

515
ทรงฉายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสวรรคต

พระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งทรงฉายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสวรรคต

ไม่ถึงสัปดาห์ หลังประชวรด้วยโรคพระวักกะ (ไต) พิการมา 5

ปี (ภาพและคำอธิบายจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29

ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2550

ทรงฉายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสวรรคต