พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์) องค์จริงเป็นรูปวาด องค์ลอยที่วัดสุทัศน์ สวยงามมาก

127
พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์)
พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์)

พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์)

พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์)
พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์)

พระสุนทรีวาณี มีต้นกำเนิดมาจากวัดสุทัศนเทพวราราม องค์จริงเป็นรูปวาด โดยสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวทุฒนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รูปที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๒๑ – ๒๔๔๓) ได้ให้หมื่นสิริธัชสังกาศ วาดขึ้นในปลายรัชกาลที่ ๔

ลักษณะโดยสังเขปเป็นรูปเทพธิดาประทับนั่งบนดอกบัวกลางสระสื่อถึงพระธรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่งดงาม เป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงอาการกวัก สื่อถึงเชิญชวนให้มาศึกษาปฏิบัติ พระหัตถ์ซ้ายทรงแก้ววิเชียรสื่อถึงพระนิพพาน

สำหรับ พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์) องค์นี้ ประดิษฐานในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เสด็จเป็นประธาน ประกอบพิธีเททองและพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งถูกสร้างเป็นรูปแบบพิเศษครั้งแรก ในนามคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม และผู้ออกแบบ คือ นายปัญญา วิจินธนาสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

#เที่ยววัด #วัดสุทัศนเทพวราราม #พระสุนทรีวาณี #คลังประวัติศาสตร์ไทย