โอกาสที่จะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่1 จาก AI

93
โอกาสถูกรางวัลที่ 1

โอกาสที่จะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่1 จาก AI

วันนี้เราได้คำตอบจาก AI แล้ว

  1. รายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของประเทศไทยในปีต่างๆ

   ปี 2562 – 85,287 ล้านบาท

   ปี 2563 – 76,413 ล้านบาท

   ปี 2564 – 80,507 ล้านบาท

   ปี 2565 – 88,462 ล้านบาท (ข้อมูล ม.ค. – ก.ย.)

   โดยในปี 2565 ถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 32 ปี นับตั้งแต่ปี 2533

   การขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

   2. คำถามที่ 2 คือ กำไรจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแยกตามเดือน

   กําไรจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยในแต่ละเดือน มีดังนี้:

   เดือน ม.ค. 65 – 5,042 ล้านบาท

   เดือน ก.พ. 65 – 4,604 ล้านบาท

   เดือน มี.ค. 65 – 5,349 ล้านบาท

   เดือน เม.ย. 65 – 4,710 ล้านบาท

   เดือน พ.ค. 65 – 4,703 ล้านบาท

   เดือน มิ.ย. 65 – 4,338 ล้านบาท

   เดือน ก.ค. 65 – 5,412 ล้านบาท

   เดือน ส.ค. 65 – 5,131 ล้านบาท

   เดือน ก.ย. 65 – 4,553 ล้านบาท

   จะเห็นได้ว่าเดือนที่มีกําไรสูงสุดคือเดือนมกราคม และเดือนที่มีกําไรต่ําสุดคือเดือนมิถุนายน โดยเฉลี่ยกําไรอยู่ที่ประมาณ 4,700-5,500 ล้านบาทต่อเดือน ( กำไรเยอะมากกว่าบริษัทมหาชนหลายบริษัทเลย)

   กำไรจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแยกตามเดือน

   3. และคำถามสำคัญที่สุด คือ โอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1  คือ 1 ในล้านล้านล้าน (1 x 10^12)

   สําหรับโอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนั้น พอสรุปได้ดังนี้:

   • สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ออกสลาก 16 ล้านฉบับต่องวด
   • ในแต่ละฉบับจะมีเลข 6 หลัก เรียงกัน 2 ชุด ชุดละ 3 หลัก
   • โอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 ต้องได้หมายเลขทั้ง 6 หลักตรงกับหมายเลขที่ออกรางวัล
   • ดังนั้น โอกาสถูกรางวัลที่ 1 คือ 1 ในล้านล้าน (1 x 10^6 x 1 x 10^6) หรือ 1 ในล้านล้านล้าน (1 x 10^12)

   สรุปคือ โอกาสถูกรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย มีโอกาส 1 ในหนึ่งล้านล้านล้านฉบับ ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ํามาก

   โอกาสถูกรางวัลที่ 1

   และถ้าเราถามเลขที่จะออก งวดวันที่ 31/07/2566  เลขที่ออก คือ ไม่บอก…..

ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ AI ให้มานะครับ ^^ มีความสุขกับการลุ้นรางวัลนะครับ อย่าทำให้มันเป็นทุกข์ สมหวังครับ