บทความล่าสุด

หลวงพ่อโสธร

เดิมทีประดิษฐานอยู่ทางภาคเหนือ เมื่อบ้านเมืองเกิดความระส่ำ ระสาย จึงแสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำลงมาพร้อมกับพี่น้องทั้ง ๓ องค์ พระพุทธรูปองค์พี่ ส่องไปถึงแม่น้ำแม่กลอง ชาวประมงอัญเชิญขึ้น ประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลม รู้จักกันในชื่อ 'หลวงพ่อบ้านแหลม' และพระพุทธรูปองค์เล็ก ล่องเข้าไปที่คลองบางพลี คือ 'หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่' พระพุทธรูปองค์กลาง ล่องไปทางแม่น้ำบางปะกง มาถึงบริเวณ หน้าวัดหงส์ ชาวบ้านจำนวนมากช่วยกันยก ก็ไม่สามารถนำขึ้นจาก น้ำได้ จนมีอาจารย์ได้ทำพิธีบวงสรวง และใช้ด้ายสายสิญจน์คล้อง พระหัตต์อัญเชิญขึ้นจากน้ำสำเร็จ วัดหงส์ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโสธรวรารามวรวิหาร และขนานนามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตาม ชื่อวัด คือ 'หลวงพ่อโสธร'

พระรูปรัชกาลที่ 5. ทรงฉายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสวรรคต

พระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งทรงฉายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสวรรคต ไม่ถึงสัปดาห์ หลังประชวรด้วยโรคพระวักกะ (ไต) พิการมา 5 ปี (ภาพและคำอธิบายจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2550

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดจินดาราม นครปฐม

สักการะบูชาหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดจินดาราม จังหวัดนครปฐม ทุกอย่างจะสัมฤทธิ์ บทสวดหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดจินดาราม จังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนไหว้หลวงพ่อสัมฤทธิด้านหน้าไบสถ์ คาถาบูชาหลวงพ่อ สัมฤทธิ์ ตั้ง นะโม ๓ จบ นะมามีมา มหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มะณี วา ธะนัง วา พีชัง วา อัตถัง วา ปัตถัง วา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง นะชาลิเต...

แม่นจนขนลุก #ทำนายได้แม่นยำมาก

แม่นจนขนลุก #ทำนายได้แม่นยำมาก การนับเศษนี้เป็นตำราของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ขึ้นชื่อว่าทำนายได้แม่นยำมาก ว่ากันว่าหากผู้ใดประสงค์นำบุตรชายมาถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ก็จะต้องนับเลขวัน เดือน ปีก่อน ผู้ที่ตกเศษ 8 นั้นจะรับพิจารณาเข้ามาเลี้ยงดูทันที แต่หากตกเศษ 7 ให้เอาตัวกลับไปทันที หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ กล่าวว่าได้พบเจอคนตกเศษ 7 มาหลายคนแล้ว และไม่ผิดคาดอย่างตำราว่าไว้ อย่างไรก็ตาม การนับเศษนี้มิใช่เพื่อหวังประโยชน์โชคลาภเงินทอง เพียงแต่ดูดวงชะตาพื้นฐานของคนนั้นว่าชีวิตดีหรือไม่ รวยหรือจนไปชั่วชีวิต หรือดูให้รู้ว่าต้องให้ระวังตนอย่าประมาท วิธีคือเอา วัน เดือน ปีนักษัตร​มาบวกกันแล้วลบออกทีละ 10...

สายมู เตรียมจด! เคล็ดลับบูชา พระแม่ลักษมี

สายมู เตรียมจด! เคล็ดลับบูชา พระแม่ลักษมี เฮงปังทั้งความรัก การงาน โชคลาภ เครื่องสักการะ ผลไม้ น้ำเปล่า นม และที่ขาดไม่ได้ คือ ดอกบัวสีชมพู (หากไม่มีให้ใช้ดอกไม้สีแดงหรือชมพูแทนได้) ช่วงเวลาที่เหมาะสม ควรเป็นวันศุกร์ บทสวดบูชาพระแม่ลักษมี "โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา"

บูชาพระแม่ลักษมี ทรงเมตตา ที่ชั้น 4 ตึกเกสร

พระแม่ลักษมี ตึกเกสร พาซ่า ใครที่มีปัญหาติดขัดทุกด้าน เรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องการเงิน สุขภาพ ครอบครัว ขอพรเมตาจากพระแม่ลักษมี ที่ตึกเกสร ชั้น 4 เป็นชั้นดาษฟ้าของตึกเกสร เพื่อความสงบ สติ ในจิตใจ ทรงประทานความร่มเย็น และ แก้ปัญหาติดขัดต่างๆได้ หรือ ลงสวดบูชาตามบทขอพรดังนี้ บทสวดบูชาองค์พระแม่ลักษมี นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) นะโมเม องค์พระแม่ลักษมีผู้ศักดิ์สิทธิ์...

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของ ข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปั ชฌายาจริยา คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามี ความสุข อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ...

บทสวด หลวงปู่เทพโลกอุดร

บทสวด หลวงปู่เทพโลกอุดร (นโม 3 จบ) โลกตตะใร จะ ม่ะหาเถโร อะหัง วันทามิ ตัง สะทา เมตตาลาโภ นะโสมิยะ อะหะพุทโธ ฯ (สวด 3 จบ) พระคาถา บูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร (พระอุตตระมหาเถระ) นะโม ๓ จบ โย อะริโย มหาเลโร อะระหัง อภิญญาธะโร ปะฏิสัมภิทัปปัตโต เตวิชโช พุทธะสาวะโก พะหู เมตตาทิวาสะโน มหาเถรานุสาสะโก อะมะตัญเญวะ สุชีวะติ อภินันที คุหาวะนัง โส โลกุตตะโร นาโม อัมเหหิ...

บทสวดขอขมากรรม หลัวพ่อกลัดฝิ่น วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

*** พระพุทธเสฎฐมุนี (หลวงพ่อกลักฝิ่น) วัดสุทัศนเทพวราราม "** บทสวด ขอขมากรรม "อธิษฐานจิต" "กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิตจะกัมมัง อะสัญจิตจะกัมมัง ชะมันตุ เม อะโพสิกัมมัง ภะาะ " กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่ข้าพเข้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ใด้ตั้งใงก็ดี ในภพร, ดิ ใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทยให้เป็นอโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวร จองกรรม...

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน คาถาเงินล้าน

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน คาถาเงินล้าน

ปฎิทิน คำชะโนด 2565 ครบทุกเดือน

ปฎิทิน คำชะโนด 2565 มกราคม 2565 ออก ตรงๆ 95>>92 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ออกตรงๆ 30

เลขดัง เลขเด็ด หวยแม่นๆ สูตรหวย งวด 01/02/2022

เลขดังตรุษจีน วันตรุษจีน 01-02-2565 วันไหว้ 31-01-2565 วันจ่าย 30-01-2565